ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

Η Μαρία Μπαϊρακτάρη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1996. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2018), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το έτος 2021, με βασική ενασχόληση τις υποθέσεις ποινικού δικαίου. Επίσης, γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, και είναι βασική χρήστης της ισπανικής. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών υπήρξε επίσης φοιτήτρια της Σχολής Νομικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Vrije Universiteit Brussel (πρόγραμμα Erasmus+, 2016-2017), όπου ασχολήθηκε με το Ευρωπαϊκό (εν γένει) και το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Εξειδικεύτηκε περαιτέρω στο αντικείμενο κατόπιν παρακολούθησης των θερινών σχολείων (summer schools) “The EU Area of Criminal Justice”, του Πανεπιστημίου “Université Libre de Bruxelles” & του Ινστιτούτου “Eclan Network”, το 2019, και “Recent Developments on financial crimes corruption and money laundering: European and International perspectives”, του «Ινστιτούτου μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2018. Επίσης, το 2018, συμμετείχε στο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα “European and International Criminal Law, Human Rights in Criminal Proceedings”, που διοργάνωσε ο τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής του ΑΠΘ, με θεματική παρουσίασης “The right to examine witnesses in criminal proceedings under article 6§3 (d) of the European Convention on Human Rights; The case of minor witnesses in the European Court of Human Rights case-law”. Δημοσιεύσεις: 1. Β. Γεωργιάδης, Κ. Κουιτώρος, Μ. Μπαϊρακτάρη, Το Απάνθισμα των Εγκληματικών: Βασικά χαρακτηριστικά της ποινικοποίησης και η σημασία τους, Pro Justitia, T. 3, 2020

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ