ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΕΒΙΝΑΣ

Δικηγόρος παρ' Εφέταις 

Ο Δημήτρης Στρεβίνας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2015 και ειδικεύεται σε υποθέσεις ποινικού και εμπορικού δικαίου, ενώ ασχολείται ενεργά με το δίκαιο αλλοδαπών, τόσο σε επίπεδο ποινικού δικαίου, όσο και διοικητικού/προσφυγικού. Διατελεί νομικός σύμβουλος σε αριθμό εταιριών, ενώ αποτέλεσε μέλος της νομικής υπηρεσίας της ΜΚΟ «Άρσις» επί ένα έτος, με κύρια ενασχόληση νομικές υποθέσεις ανηλίκων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ