ΑΠ 527/2023 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ