ΑΠ 1031/2023 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΑΝΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ