Εξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη, H αξιολόγηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την εξάρτηση του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη. ΜΕΡΟΣ Α’, Αποτελέσματα έρευνας στο Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2008

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος / Γ. Παπαναστασάτος
Εκδόσεις: Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 86 επ.