Οι νέες τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου των ανηλίκων με το Ν. 3860/2010

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 804 επ.