Οι τροποποιήσεις του ν. 3811/2009 στην νομοθεσία για τα ναρκωτικά

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 706 επ.