Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Ποινική Δικαιοσύνη 2009, σελ. 451 επ.