Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις ελληνικές φυλακές. Τα αιτήματα των κρατουμένων και η απάντησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου του Ν 3727/2008

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Ποινική Δικαιοσύνη 2008, σελ. 1509-1517