Η αντιμετώπιση των αλλοδαπών από την ποινική δικαιοσύνη. Συγκριτική έρευνα στις αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Σ.Γεωργούλα (επιμ.), «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2007, σελ. 281-294