Σκέψεις σχετικά με το έκτο κεφάλαιο του ν. 2071/92

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 48, 1994, σελ. 56 επ.