Το έκτο κεφάλαιο του ν. 2071/92 μετά από ένα έτος εφαρμογής. Έρευνα στην δοκιμασία του στην πράξη

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Υπεράσπιση 1994, σελ. 195 επ.