Σκέψεις σχετικά με την προστατευτική φύλαξη προσώπων κατά το άρθρο 118 π.δ.141/91

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Υπεράσπιση 1993, σελ. 1041 επ.