ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ III - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος/ Χ. Λαμπάκης
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018

Συμβολές, ως επιστημονικοί συνεργάτες, στο Λεξικό Νομικής Ορολογίας ΙΙΙ, στις θεματικές του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληματολογίας, υπό την επιμέλεια των Καθηγητών Ν. Ανδρουλάκη, Λ. Μαργαρίτη και , Φαρσεδάκη, ως εξής:

Κ. Κοσμάτος, Συστηματική ανάλυση των λημμάτων: "ακούσια νοσηλεία" (σελ. 10) και "ψυχιατρεία - ψυχιατρικά καταστήματα" (σελ. 652)

Χ. Λαμπάκης, Συστηματική ανάλυση του λήμματος "παραγραφή" (σελ. 475).