Δίκαιο Ανηλίκων, Θεωρία και πράξη, γ' έκδοση

Συγγραφέας/είς: Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος
Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017

Χ. Δημόπουλος / Κ. Κοσμάτος, Δίκαιο Ανηλίκων, Θεωρία και πράξη, γ' έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017