ΝΟΜΟΣ 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρ. 6 της ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις"

ΝΟΜΟΣ 4745/2020 : «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α' 214/6.11.2020) .

 

AttachmentSize
PDF icon ΝΟΜΟΣ 4745_2020.pdf514.51 KB