Κώστας Κοσμάτος, Φυλακές, υπερπληθυσμός και κορονοϊός