ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5 & 6 ΜΑΪ́ΟΥ 2023