ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 48, 1994, σελ. 56 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Υπεράσπιση 1994, σελ. 195 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Υπεράσπιση 1993, σελ. 1041 επ.

Pages