ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2002, σελ. 936 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Χρονικά του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας Δ.Π.Θ., τ. 11-12, 2001, σελ. 51 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Υπεράσπιση 2000, σελ. 423 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 48, 1994, σελ. 56 επ.

Pages