ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 804 επ.
Συγγραφέας/είς: Χ. Λαμπάκης
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 689
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 706 επ.
Συγγραφέας/είς: Χ. Λαμπάκης
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαισύνη 2009, σελ. 698 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2009, σελ. 451 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ορ. Γιωτάκου (επιμ.), «Παρέμβαση στην κρίση, Επείγοντα ψυχολογικά προβλήματα», εκδ. Αρχιπέλαγος, Αθήνα 2008, σελ. 354-380
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Σ.Γεωργούλα (επιμ.), «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2007, σελ. 281-294

Pages