ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (εκδοτική πρωτοβουλία), Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σελ. 857 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, εκδ. Σάκκουλα, Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 23, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 57 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Μ. Γασπαρινάτου (εκδοτική επιμέλεια) «Έγκλημα και ποινική καταστολή σε εποχή κρίσης», Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2016, σελ. 390 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2013, σελ. 805 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 804 επ.
Συγγραφέας/είς: Χ. Λαμπάκης
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 689
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 706 επ.

Pages