ΑΡΘΡΑ

Συγγραφέας/είς: Κ. Κοσμάτος / Χ. Λαμπάκης
Περιοδικό / έντυπο: Σ. Βιδάλη/Ν. Κουλούρης/Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.): «Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα», εκδ. ΕΑΠ, Αθήνα 2019, σελ. 185-209

Κ. Κοσμάτος / Χ. Λαμπάκης, «Εστίες» διαφθοράς στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, δημοσιευμένο σε Σ. Βιδάλη/Ν. Κουλούρης/Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.): «Εγκλήματα των ισχυρών....

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοασύνη 2019, σελ. 420 επ.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται —από άποψη ουσιαστικού, αλλά και δικονομικού δικαίου— οι διατάξεις που αφορούν στα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής...

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: The Art of Crime, τ. 5, Νοέμβριος 2018, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ε. Λαμπροπούλου, Σ. Παπαμιχαήλ, Π. Σχίζας (επιμ), "Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής", Συμβολή σε Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Α.Μαγγανά, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2018, σελ. 461 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, σελ. 739 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2018, σελ. 133 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Ποινική Δικαιοσύνη, 2017, σελ. 897 επ.
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: The Art of Crime, τ. 3, Νοέμβριος 2017, ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://theartofcrime.gr/nov-2017/
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνική Σχολή Δικαστών, Κομοτηνή 9-10/11/2017, http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2017/kosmatos.pdf
Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Περιοδικό / έντυπο: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη 11-12/5/2017, http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2017/kosmatos_narkvtika.pdf

Pages