Προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε κρατούμενο, Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημθεσ 13/2008

Συγγραφέας/είς: Χ. Λαμπάκης
Εκδόσεις: Ποινική Δικαισύνη 2009, σελ. 698 επ.