ΑΠ 897/2022: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ