ΑΠ 560/2023 - ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ