ΑΠ 558/2023 - ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ