ΑΠ 527/2023 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ