ΑΠ 1470/2022: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΝΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ