Νομοθεσία

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» (ΦΕΚ Α' 187/28-11-2019).

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» (ΦΕΚ Α' 187/28-11-2019).

Νόμος 4637/2019 "Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ A 180/18.11.2019)

Νόμος 4637/2019 "Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ A 180/18.11.2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις στα άρθρα 57, 80, 94, 99, 104A και 110Α του Ποινικού Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 4619/2019) & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 4620/2019)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 4619/2019) και ο  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 4620/2019).

ΔΕΙΤΕ την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΣχΠΚ σε: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebd...

ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δείτε το ψηφισθέν ΣχΝ: Κύρωση του Ποινικού Κώδικα σε: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e...

Σχέδιο Νόμου: "Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη"

Σχέδιο Νόμου: "Ακούσια  ψυχιατρική περίθαλψη"

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

ΝΟΜΟΣ 4604/2019 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 50/26-3-2019)

ΝΟΜΟΣ 4604/2019 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 50/26-3-2019)

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Pages