Νομολογία

ΑΠ 434/2018 – Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καθώς εφάρμοσε τον δυσμενέστερο για τον κατηγορούμενο νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΚ

ΑΠ 434/2018 – Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καθώς εφάρμοσε τον δυσμενέστερο για τον κατηγορούμενο νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΚ

ΑΠ 101/2018 - ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς το δικαστήριο της ουσίας δεν απάντησε σε αρνητιικούς ισχυρισμούς αναφορικά με την δόλια προαίρεση του κατηγορουμένου

Αριθμός 101/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη-Εισηγητή, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου και Βασιλική Μπαζάκη - Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.

ΟλΑΠ 1/2017 - ΛΗΨΗ DNA, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αριθμός 1/2017 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ- ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠ 723/2017 -ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

ΑΠ 723/2017 (Ε’ Ποινικό Τμήμα): «….ΙΙΙ. Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 (ΚΝοΒ σελ. 2437, 2584) ορίζονται τα εξής : "1. ...

ΑΠ 130/2017 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ (contra ΑΠ 1586/2016)

ΑΠ 130/2017 (Ζ' Ποινικό Τμήμα): "....Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 ορίζονται τα εξής : "1. ...

Pages