Νομολογία

ΤρΕφΚακΘεσ 2267/2017 - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - Μεταβολή κατηγορίας από διακίνηση σε προμήθειας και κατοχής για αποκλειστική χρήση από εξαρτημένο. Παύει υφ' όρον την ποινική δίωξη.

ΤρΕφΚακΘεσ 2267/2017

Πρόεδρος: Σ. Μαντζακίδου. Μέλη: Χ. Δημητριάδης, Π. Γκουδή-Νινέ. Εισαγγελέας: Δ. Μητρουλιάς, Αντεισαγγελέας. Δικηγόρος: Κ. Κοσμάτος

ΑΠ 466/2019 - ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθμός 466/2019 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ'ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Ιωάννη Μαγγίνα και Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, Αρεοπαγίτες.

ΑΠ 1143/2018 - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπερισταωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας - Παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής

Αριθμός 1143/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη - Εισηγητή, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου και Βασιλική Μπαζάκη - Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.

ΑΠ 570/2018 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. Αναιρείται για για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με την στοιχειοθέτηση της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης από κερδοσκοπία

Αριθμός 570/2018 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Γεώργα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την 2/2018 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Δημήτριο Τζιούβα, Μαρία Γκανιάτσου, Μαρία Παπασωτηρίου και Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΑΠ 687/2018 - ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ν 1608/1950 - Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, καθώς δεν απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη αλλά εκδίκασε κατ' ουσία την έφεση του κατηγορουμένου σαν να ήταν παρών

Αριθμός 687/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Μαρία Γκανιάτσου και Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτες.

ΑΠ 434/2018 – Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καθώς εφάρμοσε τον δυσμενέστερο για τον κατηγορούμενο νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΚ

Αριθμός 434/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια και Βασιλική Μπαζάκη - Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.

ΑΠ 571/2018 ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ -Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη - Δυνατή η χορήγηση ελαφρυντικού σε κρατούμενο, με Παρατηρήσεις Κ. Κοσμάτου, Ποινική Δικαιοσύνη 2018, σελ. 739 επ.

ΑΠ 571/2018*: "....Η επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντ. και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ.

ΑΠ 839/2018 - ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ - Γίνεται δεκτή η έφεση του εκζητούμενου επί εφέσεώς του κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, καθώς για τις πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του, του είχε χορηγηθεί χάρη. Αίρεται η κράτηση.

Αριθμός 839/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια και Βασιλική Μπαζάκη-Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.

ΑΠ 687/2018 - ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ν 1608/1950 - Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, καθώς δεν απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη αλλά εκδίκασε κατ' ουσία την έφεση του κατηγορουμένου σαν να ήταν παρών

ΑΠ 687/2018 - ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ν 1608/1950 - Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, καθώς δεν απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη αλλά εκδίκασε κατ' ουσία την έφεση του κατηγορουμένου σαν να ήταν παρών

Pages