Εγκύκλιος Εισαγγελέα ΑΠ 9/2020: Απόφαση του ΕΔΔΑ από 18-7-2019 στην προσφυγή Ι.Τ και άλλοι κατά Ελλάδας - Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

 Εγκύκλιος Εισαγγελέα ΑΠ 9/2020: Απόφαση του ΕΔΔΑ από 18-7-2019 στην προσφυγή Ι.Τ και άλλοι κατά Ελλάδας  - Διερεύνηση καταγγελιών για εμπορία ανθρώπων,  σεξουαλική εκμετάλλευση - Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ